Uživatel: není přihlášen
1. Výběr vyšetření 2. Identifikace uživatele 3. Výběr termínu a lokality 4. Potvrzení 5. Dokončení

Rezervace vyšetření

Nacházíte se na úvodní stránce rezervačního systému Premedical.

Nejprve prosím zvolte, o jaký typ vyšetření máte zájem

A02 - MAMO VYŠETŘENÍ (MEIK+ANESA) – základní

Vyšetření vhodné především pro ženy, ale i pro zvídavé muže. Elektroimpedanční mamograf MEIK ve spojení s ANESA vyšetřením, umožní vyloučit s vysokou pravděpodobností závažná onemocnění nejen prsu, ale také určit míru rizika pro ostatní části organismu. Závěrečná konzultace se specialistou, nad výsledky obou skríningů, vymezí směr možných dalších přesnějších a detailnějších in vitro vyšetření nebo terapií.

Lokality: Brno, Holešov, Strakonice, Partizánské

Cena do: 2100 Kč (stálí klienti: 1900 Kč)


B01 - Neinvazivní vyšetření stavu organizmu (ANESA, 131 výsledků)

Neinvazivní skríning (bez odběru tělních tekutin) stavu organizmu (hemogram, metabolismus elektrolytů, uhlovodíků, bílkovin, tuků a vody, funkčnost žaludku, jater, ledvin, kardiorespiračního a kardiovaskulárního systému a další důležité parametry organizmu ovlivňující jeho stav). Vše na základě měření teplot na biologicky aktivních referenčních bodech lidského těla. Výsledky tohoto skríningu mají charakter okamžitého stavu, kterým se vymezí směr dalších přesnějších a detailnějších in vitro vyšetření. Závěrem konzultace se specialistou.

Lokality: Brno, Holešov, Strakonice, Partizánské

Cena do: 1300 Kč (stálí klienti: 1100 Kč)


B02 - Vyšetření srdce (EKG)

Vyšetření na moderním přístroji v elektro-kardio-diagnostice srdce. Jeho hlavní přínos je ve vysoké citlivosti, rychlosti a jednoduchosti, jakož i ve zpracování naměřených hodnot EKG. Součástí výsledku měření je i 3D obraz srdce s vyznačením rizikových sektorů. Včasné zjištění rizik umožňuje zahájit léčbu v okamžiku kdy má větší naději na úspěch.

Lokality: Brno, Holešov, Strakonice, Partizánské

Cena do: 550 Kč (stálí klienti: 450 Kč)


B04 - MAMO vyšetření bez RTG ozáření (MEIK)

Elektroimpedanční mamograf MEIK užívá novou metodu diagnostiky, tzv. elektroimpedanční mamografii - měření vodivosti buněk. Tuto metodu diagnostiky prsu neprovází nepříznivé průvodní jevy, které jsou typické pro klasickou mamografii (stlačení a ozáření prsu, omezení věkem z důvodu denzity a omezení díky genu BRCA1/BRCA2, atd...). Měření je možné provádět opakovaně podle potřeby (v dynamice), není omezen jeho počet, je naprosto vyloučeno ohrožení organizmu ozářením.

Lokality: Brno, Holešov, Strakonice, Partizánské

Cena do: 950 Kč (stálí klienti: 850 Kč)Wait please...