Uživatel: není přihlášen
1. Výběr vyšetření 2. Identifikace uživatele 3. Výběr termínu a lokality 4. Potvrzení 5. Dokončení

Rezervace vyšetření

Nacházíte se na úvodní stránce rezervačního systému Premedical.

Nejprve prosím zvolte, o jaký typ vyšetření máte zájem

A1 - Základní neinvazivní vyšetření stavu organizmu (ANESA)

Neinvazivní skríning (bez odběru tělních tekutin) stavu organizmu (hemogram, metabolismus elektrolytů, uhlovodíků, bílkovin, tuků a vody, funkčnost žaludku, jater, ledvin, kardiorespiračního a kardiovaskulárního systému a další důležité parametry organizmu ovlivňující jeho stav). Vše na základě měření teplot na biologicky aktivních referenčních bodech lidského těla. Výsledky tohoto skríningu mají charakter okamžitého stavu, kterým se vymezí směr dalších přesnějších a detailnějších in vitro vyšetření. Závěrem konzultace se specialistou.

Lokality: Brno - Palackého tř. 124, Praha 4 - Zelený pruh, Holešov - TYMY, České Budějovice

Cena do: 2500 Kč (stálí klienti: 2500 Kč)


A2 - Mamární vyšetření bez RTG (MEIK)

Elektroimpedanční mamograf MEIK užívá novou metodu diagnostiky, tzv. elektroimpedanční mamografii - měření vodivosti tkáně. Tuto metodu diagnostiky prsu neprovází nepříznivé průvodní jevy, které jsou typické pro klasickou mamografii (stlačení a ozáření prsu, omezení věkem z důvodu denzity a omezení díky genu BRCA1/BRCA2, atd...). Měření je možné provádět opakovaně podle potřeby (v dynamice), není omezen jeho počet, je naprosto vyloučeno ohrožení organizmu ozářením. Měření lze provádět i u těhotných žen!

Lokality: Brno - Palackého tř. 124, Praha 4 - Zelený pruh, Holešov - TYMY, České Budějovice

Cena do: 1600 Kč (stálí klienti: 1600 Kč)


A4 - Kardiometrické vyšetření (Cardiocode)

CARDIOCODE je přístroj provádějící kardiometrické vyšetření. Jedná se o nejmodernější metodu zjišťující skutečný stavu celého kardiovaskulárního systému organizmu a jeho funkčnost. Vyšetření dokáže odhalit i možné příznaky kardiomiopatie, která se pomocí současných metod nedá jednoznačně a spolehlivě odhalit.

Lokality: Brno - Palackého tř. 124, Praha 4 - Zelený pruh, Holešov - TYMY, České Budějovice

Cena do: 1400 Kč (stálí klienti: 1400 Kč)


P1 - Aplikace NO

Jde o léčebnou aplikaci oxidu dusnatého do organizmu. Aplikaci předchází vstupní vyšetření ANESA, aby se vyloučily možné kontraindikace a stanovilo se množství NO na den. Aplikace je důležitá pro všechny akutní stavy popálenin, poranění s otevřenými ranami atp. NO je nejvhodnější pro řešení chronických defektů, jako dekubity, bércové vředy, záněty pokožky, drobná poranění svalů, kloubů atp. Bez předchozí ANESA diagnózy se nelze na NO aplikaci přihlásit!!!

Lokality: Brno - Palackého tř. 124, Praha 4 - Zelený pruh, Holešov - TYMY, České Budějovice

Cena do: 600 Kč (stálí klienti: 600 Kč)Wait please...